มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • บริหาร ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมดูแลการจัดซื้องานโครงการ
  • พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานจัดซื้อ

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Introducing tourists to the unique attraction
  • Make the information interesting
  • Skill to cope well will the people

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s degree from an accredited college
  • Minimum of 7 years of increasingly responsible
  • Maintain a valid engineering professional certific

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  • QA/QC and oil and gas
  • API standard , ASTM,AWS
  • Quality System

  29-Aug-14

   

  Applied

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  • Waste water and Hazardous waste control
  • Sludge Treatment and Disposal
  • Supervise and monitor all direct subordinates

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied

  Marketing Executive

  LAC Shipment Service Co.Ltd

  ภาคใต้

  Marketing Executive

  • Sourcing New Market and Maintain Existing
  • Able to Communicate in English
  • Travelling required

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการเงินและการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่งงาน 3 ปี

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้และความชำนาญ ด้านสิ่งทอ

  29-Aug-14

   

  Applied

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  • จบการศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Attend / Co-ordinate with vessel on/off hire
  • Attend to vessel port clearances
  • Attend to vessels on arrival, departure

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Act as safety officer in professional level
  • Conduct the incident investigations
  • Draft and issue technical responses associated

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Experience in PA/Secretary task
  • Active and out going person
  • Knowledge in hospitality management

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Have experience in hotel/restaurant at least 3year
  • Creative person and can work under pressure
  • Good management kitchen skill and hygience

  29-Aug-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Minimum Bachelor degree in any related fields
  • Computer literacy
  • Good English & Thai communication

  28-Aug-14

   

  Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถอ่าน เขียน พูด และแปลภาษาอังกฤษได้ดี

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor or higher , IT, Computer
  • At least 2 years of experience in coding / develop
  • Experience in Spring MVC, Hibernate

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Plan, monitor and achieve individual and team sale
  • Support the development of innovative
  • Manage more aggressively value growth

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คำนวณ ควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตและพัฒนา
  • ดูแลระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพการผลิต

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied

  Assistant Accounting & Finance Manager (Songkhla)

  Assistant Accounting & Finance Manager (Songkhla)

  • costing,general ledger,accounting and finance
  • Financial Report, Balance Sheet, Tax, Vat
  • audit, Software, Express

  28-Aug-14

   

  Applied

  Senior General Maintenance (Songkhla)

  Senior General Maintenance (Songkhla)

  • repair and recondition Cargo Carrying Unit
  • 3 years prior welding experience with fabrication
  • Keeps consistent and up-to-date record

  28-Aug-14

   

  Applied

  Admin Assistant (Contract 1 year renewable)

  Admin Assistant (Contract 1 year renewable)

  • internal and external call.
  • update filling systems
  • New graduate or 1 year experience is preferable

  27-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Material Management Supervisor

  Material Management Supervisor

  • Warehouse Management System
  • Multiple levels of the organization
  • Leadership and management skills

  27-Aug-14

   

  Applied

  Distributor Manager

  Mars Thailand

  ภาคใต้

  Distributor Manager

  • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
  • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

  27-Aug-14

   

  Applied

  Well Intervention Services - Coil Tubing Equipment Operators (Songkhla based)

  Well Intervention Services - Coil Tubing Equipment Operators (Songkhla based)

  • 6 years maintenance experiences in coiled tubing
  • Operating/trobleshooting coiled and pumping
  • Mechanical and electrical equipment and engines

  27-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Engineering or related
  • Work experience in sales (New Graduate is welcome)
  • High responsibility and good building working

  27-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ออกแบบแผนผังโรงงาน (Plant Layout)
  • วางแผนการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร

  27-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor Degree in Occupational Health
  • Good skill for computer and MS office programs.
  • Strong coordination and communication skill

  27-Aug-14

   

  Applied

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  B. Braun (Thailand) Ltd.

  ภาคใต้

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  • Degree in any field, preferable in Medical science
  • 1 year of experience in related field is a plus
  • New grad. is also considered

  27-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Modern Trade Operation (Up Country)

  Modern Trade Operation (Up Country)

  • Key account representative
  • Sales Representative
  • Sales Operation

  27-Aug-14

   

  Applied
  • Male-Female (Thai Nationality only)
  • Age 30 – 40 Years old
  • Bachelor’s Degree in Engineer, Telecom

  26-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  26-Aug-14

   

  Applied
  • อายุ 32 - 45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี

  26-Aug-14

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  • QA and QC
  • API and oil and gas and fabrication
  • ISO, ASTM, AWS.

  26-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • University graduate
  • 1-2 years experience in sales
  • Prepare follow up for collection of payment

  26-Aug-14

   

  Applied
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  25-Aug-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Technical Trainer-Urgently!!

  Technical Trainer-Urgently!!

  • Mechanical Engineer
  • Technical Training instructor
  • Gas engine, Compressors, Instrument & Electrical

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  25-Aug-14

   

  Applied