• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • แจ้งประกาศงานไม่เหมาะสม
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Technical Trainer-Urgently!!

  Technical Trainer-Urgently!!

  • Mechanical Engineer
  • Technical Training instructor
  • Gas engine, Compressors, Instrument & Electrical

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good comunication in English
  • Good to work under pressure
  • Good serivce mind and good personality

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จบด้าน วิศวกรรมโยธา(ว.ศบ. คอ.บ. หรืออย่างอื่น
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • ทำงานConstruction กับบริษัทร่วมทุนไทย-จีน

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • อายุ 32 - 45 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการ 5 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male-Female (Thai Nationality only)
  • Age 30 – 40 Years old
  • Bachelor’s Degree in Engineer, Telecom

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  • QA and QC
  • API and oil and gas and fabrication
  • ISO, ASTM, AWS.

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • University graduate
  • 1-2 years experience in sales
  • Prepare follow up for collection of payment

  21 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 7 years in catering/restaurant management
  • Experience of working offshore
  • check that the Camp Boss Weekly KPI and Food cost

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Manage a team of freelance representatives
  • Generate high sales volumes
  • Provide Sales report to management

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor degree in pharmaceutical science
  • Age not over 30 years, Thai Nationality
  • Good service mind, dynamic and energetic

  01-Sep-14

   

  Applied
  • ปวส. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • ควบคุมแบบแปลนและเอกสารต่างๆ
  • ประสานงานกับทีมงานของโครงการที่หน้างานและสำนักงา

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เตรียมรายงานประจำเดือนและความคืบหน้าการชำระเงิน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปีในการ
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ห

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • สามารถเป็นผู้นำทีมวิศวกรที่ไซต์งานได้
  • มีความคิดที่เป็นระเบียบแบบแผนและมองการณ์ไกล
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Representatives (Southern)

  Covidien (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Sales Representatives (Southern)

  • Bachelor degree in any related fields
  • preferably Medical Technology, Nursing, Health
  • 2 – 3 years working experience in areas

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OTC Representative – South

  OTC Representative – South

  • Customer visits within the appropriate geography
  • Optimize the distribution, merchandising
  • Respond to customer needs and queries

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Technical Trainer-Urgently!!

  Technical Trainer-Urgently!!

  • Mechanical Engineer
  • Technical Training instructor
  • Gas engine, Compressors, Instrument & Electrical

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree in Chemical Engineer
  • At least 3 years working experience in either oper
  • Good command in English.

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Diploma Holder preferably in Mechanical Engineer
  • Minimum 5 years of experience in project
  • Have good supervisory & technical skill

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor’s degree in Chemicals, Mechanical
  • Minimum of 6 years in the Oil & Gas Industry
  • Knowledge and understanding of the effects

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor’s degree in Engineer
  • At least 3 years working experience in either oper
  • Skill in communications and computer system

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Salary : 90k-120k
  • Additional Benefit : Attractive
  • Location : Songkhla, Thailand

  01-Sep-14

  THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  01-Sep-14

   

  Applied

  Internal Auditor (South East Region)

  Internal Auditor (South East Region)

  • Only Thai nationality
  • Degree in Law or combination
  • Experience as investigator

  01-Sep-14

   

  Applied
  • บริหาร ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมดูแลการจัดซื้องานโครงการ
  • พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานจัดซื้อ

  30-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree from an accredited college
  • Minimum of 7 years of increasingly responsible
  • Maintain a valid engineering professional certific

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Introducing tourists to the unique attraction
  • Make the information interesting
  • Skill to cope well will the people

  29-Aug-14

   

  Applied

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  • Waste water and Hazardous waste control
  • Sludge Treatment and Disposal
  • Supervise and monitor all direct subordinates

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  • QA/QC and oil and gas
  • API standard , ASTM,AWS
  • Quality System

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied

  Marketing Executive

  LAC Shipment Service Co.Ltd

  ภาคใต้

  Marketing Executive

  • Sourcing New Market and Maintain Existing
  • Able to Communicate in English
  • Travelling required

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการเงินและการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่งงาน 3 ปี

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้และความชำนาญ ด้านสิ่งทอ

  29-Aug-14

   

  Applied

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  • จบการศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Minimum Bachelor degree in any related fields
  • Computer literacy
  • Good English & Thai communication

  28-Aug-14

   

  Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ เลขานุการ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถอ่าน เขียน พูด และแปลภาษาอังกฤษได้ดี

  28-Aug-14

   

  Applied

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คำนวณ ควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตและพัฒนา
  • ดูแลระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพการผลิต

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Plan, monitor and achieve individual and team sale
  • Support the development of innovative
  • Manage more aggressively value growth

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied