• ทำ Feasibility, วิเคราะห์ธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน Architect , Finance

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Investment Banker
 • Relationship Management
 • Banking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience in manufacturing accounting
 • Accounting degree – Professional accounting
 • Strong project and organizational management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning Manager
 • Strategic Planning Manager
 • ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in the field of business analysis.
 • Experience in budgeting and strategic planning.
 • Able to travel & short-stay oversea.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager (Treasury)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • treasury, risk management, budgetary, budget
 • foreign transaction, credit control,finance anayst
 • banking, capital, investment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or Above in Financial, Economic.
 • Experience in Financial Investment.
 • Able to work under pressure and high responsible.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Finance, Economics
 • Proficiency in project finance experience
 • Knowledge of project development documentation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและมีใบอนุญาต
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Ability of analytical skill
 • Responsible, hardworking and enthusiastic

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary : Attractive Package
 • Additional Benefit: Attractive Package
 • Location : Bangkok

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ‘s Degree or above in accountant
 • Good command of English
 • PC Literate and good software skill

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Grads are also welcome!
 • 0-5 years of experience in Treasury Dealer
 • Conduct Investment Banking dealing (FX, MM)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Finance
 • Direct experience in Relationship Manager / Credit
 • Having background in Investment banking.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Strategist

Thaioil Group

จตุจักร

 • To manage cash flow and investment, Financial.
 • Bachelor / Master degree in business, MBA, Finance
 • Good command of English and computer literacy.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To manage cash flow and investment, Financial.
 • Experience in banking is preferable.
 • Good command of English and computer literacy.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 months work experience (London)
 • Minimum 1 year work experience (New York)
 • Banking and finance background preferred

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • มี license CISA หรือ CFA
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน/การลงทุนในตลาดทุน 5-10 ปี
 • ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ/การเงิน/เศรษฐศาสตร์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Pricing Manager

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality.
 • Degrees in Finance or related field.
 • ‘can do’ attitude.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop total fund-raising solution
 • Good interpersonal & communication skills
 • Experience in capital market & financial Advisory

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in MBA, Marketing, Finance
 • Previous experience handling investors
 • Strong proficiency in understanding, Analyzing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Accounting
 • Good command of English
 • Strong planning, organizational skills

29-Jun-15

 

Applied
 • ดูแลงานด้านกรรมการ งานผู้ถือหุ้น
 • ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสารการประชุม
 • ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

29-Jun-15

 

Applied
 • Explore and identify business opportunities for CM
 • Structure the transactions and secure
 • Develop market understanding and industry

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master degree in Business Admin
 • 5+ years of experience in Accounting
 • Experience in standard costing in discrete

29-Jun-15

 

Applied
 • Responsible for budgeting forecasting and report
 • Reviewing Profit & Loss and balance sheet accounts
 • Profitability analysis ,(Capex and Control)

29-Jun-15

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting.
 • Experience in corporate finance.
 • Good command of written and spoken English.

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • Experiences in SET rules and regulations
 • Knowledge of SET and SEC

29-Jun-15

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์

29-Jun-15

 

Applied
 • Possess Single License.
 • Experience in stock market as Marketing
 • Open to the junior marketing with investor.

29-Jun-15

 

Applied
 • financial associate, banking associate
 • financial consultant, financial market
 • research of banking and financial

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male of Female / 38 year old up
 • MBA or BBA education background
 • Budget planning & controlling expertise

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 35 years up
 • Experiences in Investor Relations
 • Good command in English

29-Jun-15

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ – การเงิน เกรดเฉลี่ย 3.50
 • Toeic 700 คะแนน ขึ้นไป

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

29-Jun-15

 

Applied
 • Meticulous and good team player
 • Able to work in a fast paced environment
 • Single License Certified is preferable

29-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • investment community
 • Build and foster good relationships with investors
 • Develop Risk Appetite, Risk Management Policy

29-Jun-15

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance & Banking,Marketing.
 • 5 years experience in leasing business.
 • Good command of English both written and spoken.

29-Jun-15

 

Applied
 • Cost control
 • Review cost data
 • Feasibility studies

29-Jun-15

 

Applied

investment planner

Innovative Wealth Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบปริญญาตรี
 • มีความเข้าใจในการทำตลาด งานขายสินค้าการเงิน
 • ต้องการสร้างรายได้แบบเจ้าของกิจการ

29-Jun-15

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีเงินลงทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางการเงิน
 • ความรู้ เรื่องเงื่อนไขการ Settlementของหลักทรัพย์

28-Jun-15

 

Applied
 • จบป.ตรี หรือโทการบัญชี หรือการเงินการธนาคาร
 • ปสก.10 ปีและเคยผ่านบริษัท จำกัด (มหาชน)
 • ปฏิบัติงาน ณ Head Office อ.สามพราน นครปฐม

28-Jun-15

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและมีใบอนุญาต
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years of experience in management level
 • Experience in managing social media
 • Intermediate knowledge of most popular

28-Jun-15

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance/ Marketing/
 • Possess FA license will be advantage.
 • Good command of spoken and written English

28-Jun-15

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและมีใบอนุญาต
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

27-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree or higher in Finance
 • Able to read and analyst financial statement .
 • Strong analytical and interpersonal skill.

26-Jun-15

 

Applied
 • Business school, MBA
 • Experience in SAP CO module
 • Good command in English

26-Jun-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล