• เพศชาย/หญิง อายุ 27-34 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี- ป.โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High caliber MBA graduates
 • Major in Finance & Banking, Accounting
 • Thai national

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 year experiences in Administration
 • Ability to write and speak in Thai and English
 • Knowledge in legal issues is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in the field of business analysis.
 • Experience in budgeting and strategic planning.
 • Able to travel & short-stay oversea.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Knowledge of Human Resource Development
 • Good communication of both spoken & written Eng
 • Good communication and interpersonal skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Economics
 • Good in English communication
 • Good command in Ms. office especially excel

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in Investment Banking
 • business models, financial perspectives
 • Evaluate and recommend on key business investments

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage the accounting, finance, tax, and treasury
 • Accountable for the administrative, financial
 • Oversee the issuance of financial information

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Audit Manager

S.P.S. GROUP

ฉะเชิงเทรา

 • Male/Female, age 35 - 45 years.
 • Bachelor's degree in Finance, Accounting
 • Extensive knowledge and experience internal audit

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7-10+ years experiences in the relevant tasks
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Capacity to think strategically, logically

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถดูแลและรับผิดชอบงานด้านเลขานุการบริษัทได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Director

Reed Tradex Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Business partner with MD and senior management
 • Develop financial analysis report and ROI
 • SAP-B1 and HFM for financial management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any fields
 • Mature, Female aged between 28 - 35 Years
 • Thorough understanding of the laws

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command in English
 • Experience 3 years in trading firm or import-expor
 • Good Personality and Negotiation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in business field
 • Possess Single License
 • Experience in stock market as Marketing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Accounting function.
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับงานด้านบัญชี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fundamental-based equity research
 • 2 yrs. of work experience (with exceptions)
 • -----

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent Compensation Packaegs and Benefits
 • Great Career Development Program
 • Regional Exposure

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai nationality with 25 – 30 years old
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance
 • Good communication in Thai and English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Years of experience 2years and longer;
 • Daily monitoring of markets and portfolio
 • Obtain local fund manager license;

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female. Thai nationality only.
 • Degree in MA, Finance, Banking or Economics
 • Minimum 5 years experience in Investment Banking

25-May-15

 

Applied
 • Male or Female age not over 30 years.
 • Thai nationality only.
 • Team player attitude with enthusiasm and energetic

25-May-15

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 • มีความสามารถดูแลงานด้านบัญชี/ Teller/ การเปิดบัญชี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี
 • บริหารจัดการ ควบคุมกระบวนการทางการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน

25-May-15

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Single License is an advantage
 • Approximately 1-3 years experience

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Financial Analyst
 • Oishi
 • Financial Analyst

25-May-15

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance,
 • Investment Banking and/or Analyst background
 • Develop medium and long term business plan

25-May-15

 

Applied
 • Develop risk model and investment strategies
 • Conduct the model Back-testing
 • Proficient in Excel/VBA, MATLAB, or statistical

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in MBA, Marketing, Finance
 • Previous experience handling investors
 • Strong proficiency in understanding, Analyzing

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance required plus MBA
 • 5 years of investor relations experience
 • Strong interpersonal and communication skills

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only, male or female
 • Degree or higher majoring in Financial, Accounting
 • 3 years of working experience in business analysis

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the field of investor relation.
 • Experience from F&B business is a plus.
 • Good command of English.

25-May-15

 

Applied
 • Knowledge in financial modeling
 • Knowledge in F&B business is a plus
 • Fluent in both English and Thai

25-May-15

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting.
 • Experiences in the relevant tasks as an Investor.
 • Good initiative and determination to achieve goals

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Bachelor degree in Finance
 • Expertise in financial reporting and analysis
 • Good command of spoken/written English

25-May-15

 

Applied
 • Master’s degree in Finance, Quantitative
 • Understanding of financial derivative products
 • Develop and manage investment portfolios.

25-May-15

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Good personality / Good relationship
 • Good command of English both speaking and writing

25-May-15

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • Ambitious, energetic, hardworking

25-May-15

 

Applied
 • Bachelor degree and above
 • Experienced in selling agent businesses
 • Good in English command and computer skill

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work as a member of Thailand team management
 • Establish local business process procedures
 • Lead and perform assurance assignments

25-May-15

 

Applied

Financial Budgeting Analyst (40-50K) Urgently Required

--

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality only, Male or Female
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • at least 5 years in Financial Budgeting

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
 • ประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้านเงินฝาก กองทุน(Wealth)
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-15

 

Applied
 • Mutual/Private fund products
 • 3-5 years direct experience in financial services
 • Single license ( IP license ) is an advantage

25-May-15

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Transportation Allowance / Feet Card

25-May-15

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
 • การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด
 • ทำงานร่วมกับ Financial Advisor

25-May-15

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male or Female age not over 30 years old
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 2 years experience in financial investment

25-May-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล