transparent
bullet บทความ HR

Employer's Articles

5 วิธีการต้อนรับพนักงานใหม่

สิงหาคม  2552 
พนักงาน, พนักงาน ใหม่, ต้อนรับ พนักงาน

หากพนักงานใหม่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน จะทำให้เขาสามารถปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมใหม่
และสไตล์การทำงานใหม่ได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถผ่านพ้นช่วงเวลา 3 เดือนแรกได้อย่างมั่นใจมากกว่าพนักงานที่รู้สึกว่า
เขาไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีเพียงพอ

เรื่องจริงที่มักเกิดขึ้นกับพนักงานใหม่โดยที่หัวหน้างานอาจไม่รู้ตัว คือพวกเขาเกิดความรู้สึกแปลกแยกจากพนักงานคนอื่น ๆ
และไม่มีการ ให้คำแนะนำอธิบายงานให้เข้าใจ หรือให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการมอบหมายงาน ทำให้พนักงานใหม่เกิดความรู้สึกเบื่อ
ไม่อยากทำงาน ไม่เกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างที่พนักงานใหม่ควรจะเป็น

เพราะฉะนั้นเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน หัวหน้างานควรรีบสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานใหม่ ถึงเป้าหมายและทิศทางของบริษัท รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจ ให้กับพนักงานที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท โดยหัวหน้างานจะต้องทำให้พนักงานรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว โดยอาศัย 5 วิธีต่อไปนี้

 1. ให้เจ้าหน้าที่โทรหาพนักงานใหม่ 1 สัปดาห์ก่อนที่เขาจะมาเริ่มงานเพื่อย้ำเตือนและแสดงให้เห็นว่า วันเริ่มงานของเขากำลังใกล้เข้ามา และคุณรอคอยที่จะ
  ได้ร่วมงานกับเขา
 2. ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าว่า จะมีพนักงานใหม่เข้ามาร่วมงาน โดยอาจส่งอีเมล ทำจดหมายเวียน หรือติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
 3. ก่อนวันเริ่มงานของพนักงานใหม่ หัวหน้างานควรจัดบัดดี้ที่จะเป็นคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และคำแนะนำต่าง ๆ เช่น แนะนำบริษัท วัฒนธรรมองค์กร สไตล์การทำงาน รวมถึงเคล็ดลับในการปฏิบัติตัวจากเพื่อนที่มีประสบการณ์มาก่อน
 4. ควรมีการนัดประชุมย่อย ๆ เป็นประจำทุกวันในเวลาเย็น เพื่อให้พนักงานใหม่รายงานความคืบหน้า และปัญหาในการทำงาน เพื่อที่หัวหน้างานจะได้ให้คำแนะนำ
  ได้อย่างทันท่วงที
 5. แนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับนายจ้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เมื่อได้ทราบถึงบทบาทในการบริหารองค์กร และเป้าหมายในการนำพาองค์กร
  สู่ความสำเร็จ

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามย่อมต้องการการเริ่มต้นที่ดี อันจะนำไปสู่ก้าวต่อ ๆ ไปที่มั่นคง หากพนักงานใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของเขา และคุณในฐานะหัวหน้างานมีบทบาทสำคัญต่อพวกเขามากเพียงใดคุณคงทราบดี ดังนั้นควรเริ่มต้นที่คุณก่อน