• คนพิการ
 • เจ้าหน้าที่
 • คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)ห
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย

26-May-17

 

Applied
 • ขับรถมอไซด์ส่งเอกสาร
 • ชาย อายุ 20 – 35 ปี (ไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบม. 3ขึ้นไป
 • มีความรู้ พอเข้าใจงานบัญีการเงินบ้าง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานฝ่ายผลิต
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • คนสวน ดูแลสถานที่ จัดสถานที่ปรับภูมิทัศน์
 • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
 • สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

24-May-17

 

Applied
 • งานเอกสาร และ คีย์ข้อมูล
 • เป็นผู้พิการ และ ต้องมีบัตรผู้การ เท่านั้น
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

24-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 18 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีโทรศัพท์ Android ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • พิการด้านการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย (พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้)
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สาขา ช่างอิเลคโทรนิค,ไฟฟ้า
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล