• มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with a leader in the consumer goods
 • Generous benefits package
 • Job open to microbiologist

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศ หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้าน วัสดุศาสตร์ ,เทคโนโลยีการบรรจ
 • มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยและพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum Bachelor Degree
 • Minimum 3 years experience in Jewelry business
 • Strong organization skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance Supervisor / Officer

LSG Sky Chefs (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 3-6 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Problem solving of quality issues from client side
 • Good knowledge in ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • Good command of English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ระบบมารตรฐาน ISO22000 , TPM

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Environment Officer

Sony Technology Thailand Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Environmental Engineer / Science
 • 1-2 Years in electronics manufacturing
 • Responsible for ISO 14001 & Waste management.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer

Sony Technology Thailand Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree in Occupation Health & Safety
 • 1-2 Years in electronics manufacturing
 • Responsible for safety operation and health contro

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความกล้าในการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Food science, Food Technology
 • 5 years of working experience of quality assurance
 • Good English communication (written and spoken)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or in Electronics engineer
 • 1-3 years in PCB, SMT, and IC Packaging
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experiences in Quality for Assembly, Fab, Painting
 • APQP, Control plans, PPAP, SPC, MSA, PFMEA
 • Ability to read blueprints and GD&T

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Food Science
 • 3+ year experience in fast moving
 • Good relationship building and teamwork

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Audtior (Supervisor Level)

Pandora Production Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • At least 3 years experience in Compliance audit
 • Grauated in Bachlor degree as minimum
 • Good Communication in English on spoken & written

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary Negotiable
 • Full-time Position
 • Medical Insurance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Environmental Field
 • At least 1-2 years relavant experience
 • Basic knowlegde in ISO & Quality System, RoHS

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female age between 35 - 40
 • Bachelor Degree of Engineering or related fields
 • Ability to work in dynamic environment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance Manager (Samutsakorn)

Topman Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female age between 35 - 40
 • Bachelor Degree of Engineering or related fields
 • Ability to work in dynamic environment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบการบริหารงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพทั้งหมด
 • ควบคุมทบทวนระบบการตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมแม่พิมพ์, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • ดูแลการผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 • จัดฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้เรื่องเครื่องจักร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO9001
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Staff/พนักงานบัญชี

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Responsible for accounting transaction. AP, AR,
 • Verify payment vouchers and supporting documents.
 • Prepare month-end closing transaction and monthly

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor of Science -preferred in Chemical
 • 5-7years experience in an analytical, microbiology
 • Experience with basic laboratory equipment

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering or science
 • 7 years experience in manufacturing operations
 • Demonstrated ability or capability to lead

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree in Environment, Health
 • 1 year experience in manufacturing
 • Knowledge about OSHAS 18001, ISO14001

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Engineer

CIEE Thai Company Limited

บางเสาธง

 • Experience on same activity sector is needed
 • Good command in English.
 • Participation to the NPI review

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการบริหารงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพทั้งหมด
 • ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านเสื้อผ้า สิ่งทอ
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานของระบบคุณภาพ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To manage at QC department
 • To improve QC, investigate factor
 • Bachelor Degree in Engineer or any related fields

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QA อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in quality and customer support field
 • Electrical engineering degree
 • A strong leader with superior team management

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supplier quality outsourcing parts manage control
 • Customer quality complian, quality assurance, QMR
 • automotive Quality system ISO/TS16949 , TPS system

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานคุณภาพงานเชิงระบบ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลต่างๆได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in QA/QC/Construction Inspector.
 • Knowledge of materials, welding, NDT and QA.
 • Able to work in Rayong Province.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Transport Manager (Delivery)

The Iconic Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in relevant discipline
 • Experience in logistics and transport management
 • Good communication skills (English)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality. Age between 25 to 35
 • 2-5 Years , Experience in Internal Audit
 • Knowledge of Internal Audit. (ISO9001:2008,14001)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in any relate field
 • Have an 5 years up experience
 • Strong management, leadership, team building

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 24 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / ปริญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมเอกสารคุณภาพ ISO 9000

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Service Engineer - Specialty Chemical

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • provide technical assistance and solution
 • involve in product testing and sample formulation
 • technical service, quality improvement

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Standard / Manual , ISO
 • Confirm, check and approve documents
 • Process/System Audit, follow up CAR(8D)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical/ Electronics.
 • Ability to write program on Visual C++.
 • Good command of written and spoken English.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 5 years’ solid experience in injection moulding
 • Ability to troubleshoot and improve injection

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับ GMP
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมการฝึกอบรมพนักงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคนิคการผลิต
 • ควบคุมและวางแผนการผลิตของกระบวนการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience related to process safety.
 • Experience in designing, operating, etc.
 • Knowledge of EMOC, HAZOP, QRA, SIL and etc.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planning Supervisor

Lam Soon (Thailand) Public Company Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Experience in production planning
 • Experience in Food factory
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Female 23-30 years old
 • Good command in English
 • Have company bus

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Female 22-35 years old
 • degree in Industrial Engineering or Mechanical
 • Good command in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล