• Beverage industry
 • Quality Assurance FMCG/Food industry
 • Food Safety, Quality system ISO 9001, HACCP, GMP

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience in QA field at least 5 years
 • Good communication in English.

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างนี้ 1-2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Test product to identify bugs and provide feedback
 • Organize online and offline promotional events
 • Analyse the daily operation activities

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age 25 - 30 years old
 • degree in Electrical Engineer or Electronic
 • Have knowledge ISO 9001:2008 / TS16949

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • To facilitate & support all process owners
 • To engage 100% local employees in WCM
 • To implement the required changes in manufacturing

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Science at a minimum.
 • At least 5 Years in QA & Product Development.
 • Data Analysis & Gaps report written.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Control Experience
 • Measurement Knowledge
 • Fluent in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not over 45 years
 • Bachelor of degree in Engineer related field
 • Knowledge of ISO,5S etc

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age 25-35.
 • 3-5 Years experience in QA / Engineer
 • Good command of Spoken and written English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Science, Food Tech, Biotechnology
 • Experience in QA/QC function (Food Industry)
 • English Proficiency

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Management Manager (COC)

Thai Union Group Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Quality Management document
 • participate of internal – external audit
 • ISO9001, ISO14001, ISO/IEC17025, BRC, HACCP, GMP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าและขนส่ง
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO,HACCP,GMP,BRC/Iop เป็น
 • มีวุฒิภาวะ การเป็นผู้นำสูง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านการควยคุมการตัด
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO,HACCP,GMP,BRC/Iop เป็น
 • มีเทคนิคการบังคับบัญชา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO,HACCP,GMP,BRC/Iop

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน QC หรือ QA ในโรงงานการ์เมนท์
 • สุ่มตรวจผ้าเข้า และผ้าพิมพ์ พร้อมทำรายงานตามระบบ
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานละเอียด รอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manpower Planning and production line
 • 5 years experience in food industry
 • Knowledge of Quality System, ISO 9001

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 • ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

EMR / QMR Reprehensive

STC NICCA CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Female/male, age not over 40 years old
 • Bachelor degree in Environmental Engineering
 • Certificate in ISO9001 andISO14001

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age 21 year up.
 • Good command in English.
 • Calibration experienced 3 year up.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure the process, product as per process
 • Implement all the new quality criteria
 • Follow the team for process validation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in any field of Engineer
 • 5 years of experience in quality assurance
 • Working experience in a quality-related

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจรับสินค้าคลังสินค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years working experience in electric parts
 • Good command of English
 • Bachelor's Degree in any Engineering fields

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related.
 • Thai Nationality: Male /Female.
 • Experience in QA of automotive or parts business.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

QMR

K.M.L. Technology Co., Ltd.

จตุจักร

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Procurement Officer

Biolab Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Male or Female
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้าน QA /QC
 • สามารถสอนงานและวิธีการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • 5 years Material Management (MM) and Supply Chain
 • Experience in Inbound/Outbound shipment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering.
 • 3-5 years experience in quality assurance
 • Good command of spoken and written English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 15-20 Years in Quality Management with Automotive
 • Multinational Environment/Regional Experience
 • Fluent in English, ability to travel among Asia

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Quality Manager Automotive
 • 10-15 years in multinational automotive
 • suchat@kensington.co.th

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • auditing
 • quality assurance
 • statistics

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ISO 9001, ISO 14000 , ISO 18000
 • QMR
 • HSE, EHS, SHE

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command English
 • 5 years working experience of PCBA product
 • Excellent communication and interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied

ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER – FOOD MANUFACTURING

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree level in Electrical Engineering
 • Knowledge of GMP, ISO 9001, ISO 13485
 • Five years in industrial maintenance

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in occupational health and safety
 • OHSAS 18001 introduction and ISO 14001
 • At least 2 years in safety management.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 Years experience in Business intelligence
 • Fluent in English
 • Strong logical and analytical skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of experience in Quality Assurance
 • Food industry would be a plus
 • Solid knowledge of Food Safety

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Electronic/Electrical/Mechanical
 • 2 yrs exp in QA for customer complain, TS16949
 • To control and analysis quality complaint

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality , Age 34– 45 years old
 • Experience in Production Planning
 • Good command in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have 3-5 year experience in Market claim handling
 • Inprocess Quality Control.
 • customer audit, ISO audit.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Admin
 • 5 years of work experience in quality management
 • Strong in analysis and project management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้าน HROD, การพัฒนาองค์การ
 • การพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
 • งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering or university degree in quality
 • 5 years experience in a technical or quality
 • Able to navigate in an multi-cultural environment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with Marketing, Production, Shipping
 • Be the authorized person regarding quality of item
 • In charge of all special requests from customer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Between 25 years to 40 years
 • 2 years in Occupational health,safety,environment
 • TOEIC Score 650 will be an advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล