• Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge ISO/TS16949, ISO14001
 • Experience 2 years up for Automotive part.
 • Male or Female Age 25-35 years.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process
 • Operation
 • Quality management

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in QA, QC in PCBA
 • PCBA product knowledge
 • Good command in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานพิม QC อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 • หากมีความรู้เรื่อง ISO 9001 : 2008

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Manufacturing Process

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานเอกสารด้านคุณภาพ
 • รับผิดชอบงานตรวจวัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวสขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA/QC experience in Lean Manufacturing
 • Electronics industry / Refrigeration systems
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Degree in Food Technology or Food Science
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proven experience as Safety and ISO Manager
 • Minimum 5-10 years on occupational safety
 • Valid qualification in occupational health and s

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 1 year experience in QA/QC.
 • Energetic personality, service minded.
 • Good command of both spoken and written English.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง และอื่น ๆ
 • อายุ 21 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • responsible for quality assurance, quality systems
 • Handle for Submission of PPAP to customer.
 • experience of TS16949, APQP, PPAP, FMEA,

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • จัดการเกี่ยวข้องกับงานด้านสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • เคยทำงานในธุรกิจปั้มเหล็กขึ้นรูป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้ Word และ Excel ได้คล่อง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in chemical manufacturing
 • Knowledge of cost accounting fundamentals
 • Quality Management System ISO9001 ISO14001

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ (ด้านอาหาร)
 • ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Customer claim/complaint report
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experience in QA system manufacturing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • ต้องมีประสบการณ์ ด้านฟิล์มพลาสติก 3ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน6วั/สัปดาห์
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical skills and knowledge of GMPs
 • QA, manufacturing, engineering
 • Fluency in Thai and English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Trading
 • Logistic and bulk Chemicals
 • Phenol chain and Indent

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. /ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Knowledge of motor and compressor hardware.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with Marketing, Production, Shipping
 • Be the authorized person regarding quality of item
 • In charge of all special requests from customer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ' degree in Pharmacy.
 • experienced in a manufacturing operations.
 • Experienced R&D would be an advantage.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Microbiology.
 • Experienced in a manufacturing operations.
 • Computer and English literacy.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.3,ม.6 หรือปวช.สาขาโลหะการ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Metallurgical Engineering
 • New graduates are welcome
 • Have knowledge in metallurgical, statistics & SPC

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female,Thai Nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • 1-3 years working experience as QC or related

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงาน New Model สามารถใช้ Auto Cad

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BSc. in Chemical, Biotechnology, Biology
 • Work at Korat Plant
 • At least 2 years as Supervisor level

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3-5 years relevant experience
 • Inspection for chemical products
 • Good command in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Food Technology
 • Age 28-32 years old, Thai Nationality
 • 3 years of experience in food industry

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in engineering or relate field.
 • Experience in manufacturing or operation.
 • Able to work in Shift.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล