• วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านการขายบ้านจัดสรรและ/หรืออาคารสูง
 • ประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 • ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดให้สามารถใช้งาน
 • ดูแลระบบเครือข่าย LAN สำนักงานใหญ่และโครงการ

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานด้านงานธุรการสำนักงาน
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการตามนโยบายบริษัท

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 - 12 years of experience
 • mainly in the field of power plants burning coal
 • biomass, or natural gas (simple and combined

8 mins ago

 

Applied
 • 5-8 years experiences in engineer position
 • experienced in Power Plant /Substation is perfered
 • Able to work at upcountry construction site

8 mins ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Requirements Analysis
 • Creative
 • Presentation

8 mins ago

Salary negotiable

Applied

TRADE COORDINATOR - BBX International Thailand

TRADE COORDINATOR - BBX International Thailand

 • 2 years working experience in sales & marketing
 • Phone Sales area
 • Previous Account Management or Trading experience

8 mins ago

THB45k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • Responsible for creating new digital marketing too
 • Driving online traffic to the company website
 • Developing and manage digital marketing campaigns.

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years supervisory experience
 • Experience in surveyors (Geomatic Engineers),
 • GIS programmers

8 mins ago

 

Applied
 • At least 5-10 years experiences in Oil & Gas
 • Mechanical, Industrial, Structure, Welding
 • Fabrication Engineer or related fields

8 mins ago

 

Applied
 • Bonus, OT, Meal, Trans, Medical, Full Attend, etc.
 • Freight Forwarding & Packing Service
 • 3 - 5 yrs. exp. in HRM or related field

8 mins ago

 

Applied

Network Project Planner

Network Project Planner

 • knowledge and practical experience in network
 • BSC or MSC degree in Information Technology
 • Present network communications proposal

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in accounting in JP company
 • Skill in EXPRESS or any Accounting software
 • Good command in English

8 mins ago

 

Applied
 • B.S. Chemical Engineering
 • 3-6 years experience including formulation
 • Good verbal communication and interpersonal

8 mins ago

 

Applied

HR Officer (Recruitment)

HR Officer (Recruitment)

 • Male/Female, Age not over than 24 years old
 • Bachelor's degree in Human Resource Management,
 • Able to work at Samutprakarn

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบมาตราฐานต่าง ๆ ในโรงงาน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบคุณภาพ ระบบมาตราฐาน

8 mins ago

 

Applied
 • University degree in Engineering or Science
 • Able to work independently
 • High proficiency in computer skills

8 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ
 • มีความรู้ด้าน GMP, HACCP,ISO เป็นอย่างดี

8 mins ago

 

Applied
 • Degree in Computer, Electrical, Electronics
 • Support SW debug for new machine
 • Support wiring or hardware for Automation machine

8 mins ago

 

Applied

Sales Engineer - Distributor (4 positions)

Sales Engineer - Distributor (4 positions)

 • Sales Engineer
 • Channel Sales
 • LV/MV

8 mins ago

 

Applied
 • Interpreting Japanese-Thai documents and seminar
 • Coordinating between Japanese & Engineer
 • Able to communicate in Japanese

8 mins ago

 

Applied
 • Female Age 25 or above
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Experience 2 year of sales department

8 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การด้าน SCO หรือ google advert
 • สามารถใช้ social media ในการโฆษณา website ต่างๆขอบ
 • พัฒนา website อย่างต่อเนื่องให้ติดอันดับ google

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 4 years experience in internal or external
 • Perform internal audit planning.

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechatronics, Electrical Engineering
 • Experience in wiring diagram design
 • Good command in English

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Mechatronics, Electrical
 • 1-5 years working experience
 • Experience in PC Base Programming C/C++

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experience in compliance and audit field
 • Bachelor's degree in either Finance or Accounting
 • Have an understanding enterprise risk management

8 mins ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 25-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

8 mins ago

 

Applied

Finance Manager (Base at DHL Hub & Gateway, Free Zone, Suvarnbhumi Airport)

Finance Manager (Base at DHL Hub & Gateway, Free Zone, Suvarnbhumi Airport)

 • 8 years in accounting & finance
 • Audit experience is advantage
 • Excellence english with good presentation skill

8 mins ago

 

Applied
 • 3 yrs with JSP ,JSF,Spring,Strut, Hibernate
 • Familiar with DB Oracle,SQL Server (SQL Command)
 • Work with good team member within timeline

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age above 35 years
 • A minimum of 7 to 10 years of experience
 • Good of speaking and written in English

8 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา MBA / Marketing / Real Estate
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • ความรู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และงานโฆษณา

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 Years up
 • Years of Relevant Experience: 7 years up
 • Engineering background in Mechanical / Mechatronic

8 mins ago

 

Applied
 • degree in Science majoring in related fields
 • Knowledge of HACCP, ISO 9000 Lead Auditor
 • Supplier Management skills

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Science majoring in related fields
 • Knowledge of GAP, GMP, HACCP, or Ethical Trading
 • Supplier Management skills esp. with farmers

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in oil and gas
 • Prefer offshore experience
 • Good understanding on the PSC environment

8 mins ago

 

Applied
 • minimum 10 years in relevant experience
 • Experiencd from proposal
 • License: (benefit) PMP

8 mins ago

 

Applied
 • minimum 5 years in Oil & Gas industry
 • 5 years experience in planning area in upstrea
 • preferin planning and maintaining equipment data

8 mins ago

 

Applied
 • Be a Master Mariner
 • Oil & Gas industry and Offshore operations
 • TOEIC Score at least 750 or above

8 mins ago

 

Applied
 • 7-10+ experience in oil and gas industry
 • E&I design for offshore
 • Experience in offshore oil and gas production

8 mins ago

 

Applied
 • 5-7 years of work experience, in a similar role
 • business-to-business sales environment
 • developing, coaching and managing

8 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree/Master in Engineering
 • Experience in Automotive or Electrical industry
 • Experience in Lean , ISO/TS16949, ISO 14001

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree/Master in Engineering
 • Experience in New model,Injection Molding
 • Knowledge of APQP,PPAP , ISO/TS 16949 , ISO14001

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • HR administration
 • compensation
 • HR Generalist

8 mins ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • เขียน ASP.Net, C#.Net, Visual Studio 2012
 • Database : Oracle 10g

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 1-2 years experience in Automotive
 • knowledge of ISO/TS 16949 , ISO 14001 system

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus up to 5 months, chance to learn im-export
 • Get to manage delivery and inventory
 • Customer Service, Coordinating with customers

8 mins ago

 

Applied