• จัดเรียงสินค้่าประเภทกระเป๋า
 • มีประสบการณ์จัดตกแต่งสินค้าภายใน Shop+Counter
 • สามารถทำงานด้าน Graphic ได้

27-Mar-17

 

Applied
 • วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • บริหารจัดการร้านค้าทั้งหมดเพื่อเพิ่มผลกำไร
 • จัดการต้นทุนงบประมาณเพื่อดำเนินงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or MBA in Marketing
 • 3 years of related work experience
 • Developing, implementing and executing marketing

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.