• ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

43 mins ago

 

Applied
 • Degree in accounting or finance
 • 2 years managing an accounting staff
 • CPA or equivalent experience

44 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree.
 • 1 year experience will be desirable.
 • Ability to perform under high pressure

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in digital media, or advertising agency
 • Experience in web content, social media.
 • Execute online marketing communication.

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ ติดตามผล ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้อง
 • ดำเนินการจัดทำแผนงานการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดสรร
 • ประสานงานกับธนาคาร และสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงาน

30-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with age over 35 years
 • 5 years of experience in Investor Relation
 • Knowledge of SEC/SET rules & regulations

29-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำ sales report
 • t มีความรู้ด้านสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประกาศนียบัตร FOO/FD/ATC และ TOEIC 500 คะแนน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • มีใจใฝ่การบริการ , มีความคิดสร้างสรรค์

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Female, age not over 35 years old.
 • Minimum 3 years experiences

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Minimum 5 years experience in Financial analysis
 • Proficient communication skill in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Minimum TOEIC score of 600
 • Background in airlines business is advantage
 • Able to work in a pressured environment

28-Mar-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านอากาศยานเทคนิคการปฎิบัติการบิน

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและการเงิน15 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality.
 • ชายหรือหญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • Minimum 3 years experiences

27-Mar-17

 

Applied
 • Quality Assurance (airline/aviation)
 • Familiar with Thai Civil Aviation regulations
 • Trained as an auditor

27-Mar-17

 

Applied
 • 1-3 years of experience in E-commerce
 • Excellent communication skills
 • Background in airlines is advantage

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.