• ป.ตรีทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ
  • 1-5 ปี ทางด้านการสรรหาและการฝึกอบรม
  • สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน Microsoft Office ได้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านกิจกรรม 5 ส สำนักงานใหญ่และเครือไทยยาซากิ
  • จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
  • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก รอบคอบ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.