• เพศ ชาย/หญิง
 • มีใบรับรองของกระทรวงแรงงานฯ
 • ติดต่อประสานงานต่อหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ

27-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.,ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง – ไฟฟ้าเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงานและการควบคุมไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน PLC,TPM

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้และเข้าใจงานได้เร็ว

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • การศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม ช่างเทคนิค

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม, ช่างกลโรงงาน
 • มีความเข้าใจในการอ่านแบบ และเขียนแบบ
 • เขียนแบบ ชิ้นส่วนงาน การประกอบ

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.