• ชาย เท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ event ไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Jun-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ชายหรือหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Event 1-2 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะ

20-Jun-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • ชาย อายุ 25 -33 ปี
  • ประสบการณ์ด้าน Event และ Creative อย่างน้อย 1-2 ปี
  • คิดรูปแบบของงาน กิจกรรมทั้งหมด Script

20-Jun-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.