• ชายหรือหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Event 1-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะ

26-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 -30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Event และ Creative อย่างน้อย 1 ปี
 • คิดรูปแบบของงาน กิจกรรมทั้งหมด Script

26-Apr-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • คิดโปรแกรม รูปแบบ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 • หาข้อมูลกิจกรรม การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ข้อมูล

25-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน Event และ Creative อย่างน้อย 3 ปี
 • คิดรูปแบบของงาน กิจกรรมทั้งหมด Script

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.