• เพศหญิง (มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะความรู้ในการใช้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ

26-May-17

THB16k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.