• เพศหญิง (มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
  • อายุ 24 ปีขึ้นไป / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะความรู้ในการใช้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ

27-Mar-17

THB16k - 20k /month

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี มีบุคลิกภาพดี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุริกิจ, รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน เลขานุการ 3 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

THB30k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.