• ดูแลรับผืดชอบงานระบบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ วิชาชีพสายบัญชี
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด.1,3,53,54, สปส 10

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.