• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความสนใจในข่าวสารทุกประเภท
 • มีความสามารถในการแปล และ เรียบเรียงเนื้อหา

2 hours ago

 

Applied
 • Conceptualizing ideas for marketing campaigns
 • Participating in outreach and affiliate marketing
 • Ad copy-writing and testing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create engaging content for social channels
 • Research market trends related to the Food
 • Maintain and drive traffic for company’s website

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field.
 • Excellent writing and presentation skills
 • Good personality with a positive attitude

14 hours ago

 

Applied
 • Experience within the hotel industry/management.
 • Excellent written English and copy-writing skills.
 • Experience with several hotel operation systems.

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality
 • Male/ Female, Age: 25+
 • Develop digital content – Create/ Write/ Edit copy

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of direct experience, in advertising
 • Fluent in English both spoken and written
 • Degree or higher in Journalism, Arts, or related

14 hours ago

 

Applied
 • 1 year of direct experience, in advertising
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Journalism, Arts, or related

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Communication Arts
 • Experience in publishing, advertising
 • Creative mind

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create advertising contents
 • Ability to create an Eye-catchy in Thai writing
 • 1 year experience in working as a copy writer

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Experience of working previously in a marketing ro
 • SEO and content development experience useful

14 hours ago

 

Applied
 • 2-4 years experience in related filed l
 • Degree in Communication, Public Relations, Journal
 • solid experiences copy writing/creative campaign

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว
 • มีความรู้ด้าน Social Network Facebook, Twiter

02-May-16

THB16k - 25k /month

Applied
 • Uploading marketing material to online media
 • Knowledge of website analytics
 • Assisting and supporting the marketing team

02-May-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Design engaging levels as well as social features
 • Create comprehensive design for game features
 • Provide artists with detailed instructions

02-May-16

 

Applied
 • Create all in-game text at a pace
 • Write compelling game narrative for a long-running
 • Clearly articulate ideas&contribute to production

02-May-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female 21-27
 • Make sure all the contents on Konvy Social Media
 • Reviews Products Exclusive Projects

02-May-16

Salary negotiable

Applied
 • Graduated to degree level in a related subject
 • Experience creating digital content
 • Very good English skills (writing and spoken)

02-May-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in writing Thai for business
 • Fluent in written & spoken English and Thai
 • A Bachelor’s Degree in Journalism

02-May-16

 

Applied
 • Passionate in writing and traveling
 • Work with a fun and young team
 • Opportunity to grow

02-May-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts or English
 • At least 2-3 years copy writing experiences
 • Interested in the dynamics of digital technology

02-May-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนอื่นง่าย
 • ใช้โปรแกรม Excel เป็นในระดับหนึ่ง

01-May-16

 

Applied
 • Planning and developing PR strategies
 • Distributing press releases in Chinese networks
 • Updating information on the organisation's website

01-May-16

THB25k - 35k /month

Applied
 • Facebook Admin page ของ Brand ดังหลาย Brand
 • เกาะติดกระแสการพูดถึง Brand ใน Social Media
 • สร้าง Content เจ๋งๆ บน Social ให้ Brand ดัง

30-Apr-16

 

Applied
 • >3 yrs experience in Event Marketing / BTL Agency
 • Create Theme, Concept & writing Event Proposal
 • Copy-writing, PowerPoint, ++ English Communication

30-Apr-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียนบทความ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ Social Media
 • ขยัน หนักเอาเบาสู้ มีความรับผิดชอบ ใฝ่หาความรู้

29-Apr-16

 

Applied
 • Thai nationality only
 • 4 years experience in digital agency
 • Degree in journalism, communications or a related

29-Apr-16

 

Applied
 • A bachelor's degree in PR, journalism
 • Social media experience preferred.
 • Experience within the communications

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • Content Management, Content Creator,
 • Marketing Communication, 5 years experience
 • Bachelor Degree, Marketing Degree

29-Apr-16

 

Applied
 • A creative mind, commercial sense
 • Excellent English and Thai ,writing and speaking
 • Able to work under pressure with tight timeline

29-Apr-16

 

Applied
 • Male / Female age between 25 - 35 years old.
 • Degree in นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/การตลาด.
 • Ability in copy writing content is an advantage.

29-Apr-16

 

Applied
 • มีใจรักหรือประสบการณ์ด้านการเขียน
 • แปลเนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอย่างสมบูรณ์
 • รู้จักเลือกใช้ภาพยนตร์กราฟิก

29-Apr-16

 

Applied
 • SEO Specialist
 • Interested in Japanese mobile games & IT business
 • Japanese company, the office is near MRT Praram 9

29-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • 2- year working experience
 • Able to read,write,speak,English Fluenlty

28-Apr-16

 

Applied
 • Creative writing skills and a strong visual eye
 • Strong and detailed quality controller
 • Thai National preferred

28-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์, อสังหาฯ, การตลาด
 • มีความรู้เกี่ยวกับบ้านและคอนโด มีทักษะการเขียนดี
 • ต้องการร่วมงานกันในระยะยาว

28-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษา เขียนงานได้หลากหลาย
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ / สามารถถ่ายภาพได้

28-Apr-16

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
 • จัดทำ Storyboard และ Script ให้มีความเหมาะสม

28-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • communication
 • pr

28-Apr-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Design or related fields
 • Experience in brand and digital creative
 • Ability to run creative brainstorming

27-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คิดกลยุทธ์ในการโปรโมทผ่านทาง Social Media ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

27-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • Chinese speaking community manager
 • World famous Hospitality chain
 • Creative, curious and social !

27-Apr-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเขียนContent ในสื่อ Online และ Website
 • วางแผนการตลาดในสื่อ Social Network
 • ใช้โปรแกรมPhotoshop(เบื้องต้น)

27-Apr-16

 

Applied
 • 5 years experience in strategic communication
 • Very strong communication skills
 • Strong project management skills

27-Apr-16

 

Applied
 • Interesting to review product comment
 • Fair in English communication
 • Well understanding of business nature

27-Apr-16

 

Applied
 • เขียน Content ดูแล social media
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • เงินเดือน สามารถต่อรองได้

24-Apr-16

 

Applied
 • Degree in Advertising, Marketing, Media
 • Copy writing and blogging experience
 • Knowledge in Photoshop

20-Apr-16

 

Applied
 • You are fluent in English and Thai
 • You have a college degree or higher
 • You understand content marketing

11-Apr-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.