• เพศหญิงหรือชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือโทสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์การตลาด หรือการสื่อสาร หรือการโฆษณา

6 hours ago

 

Applied
 • Facebook Admin page ของ Brand ดังหลาย Brand
 • เกาะติดกระแสการพูดถึง Brand ใน Social Media
 • สร้าง Content เจ๋งๆ บน Social ให้ Brand ดัง

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree - Marketing, Advertising
 • Must have 3-5 + years in ecommerce business
 • Knowledge of ecommerce, including the integrations

6 hours ago

 

Applied
 • Content writer,writer,English writer,e-commerce
 • Website,Facebook,Social Media
 • Art Work,Marketing message,

6 hours ago

 

Applied
 • 2-4 years experience in related filed l
 • Degree in Communication, Public Relations, Journal
 • solid experiences copy writing/creative campaign

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เขียนคำโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงในสื่อต่าง ๆ
 • ตรวจ Proof ข้อความในสื่อต่าง ๆ
 • เขียน Script สำหรับ TVC, Radio Jingle

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ในการเขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว
 • มีความรู้ด้าน Social Network Facebook, Twiter

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี กระตือรือร้น รักการอ่าน
 • มีทักษะในการดูแล และการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • Politely engage with our providers of activities
 • Communicate with our guests and customer support
 • Enabling us to generate more Internet activity

6 hours ago

 

Applied
 • 1- year experience in copy writing/creative
 • Degree in Communication, Public Relations, Journal
 • Fresh graduate is also welcome.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning and developing PR strategies
 • Distributing press releases in Chinese networks
 • Updating information on the organisation's website

6 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Planning and developing PR strategies
 • Distributing press releases in Indian networks
 • Updating information on the organisation's website

6 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Mass Communication
 • 3 years working experience in Advertising field
 • Strong with Creative ideas, Story Telling

6 hours ago

 

Applied
 • enjoys writing and want to be journalism,copy writ
 • meet lots of people from a variety of business
 • be creative, and learn new things

6 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work w/h multi-national marketers
 • Excellent English & Thai writing skill
 • 3-5 Years Experiences in Marketing / Editor

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create a variety of contents
 • 1+ years in content writing
 • Property knowledge or experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute content calendar
 • Manage inbound and outbound contents flow
 • Manage outbound contents to partner media

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Organising market research, Writing press releases
 • writing reports and analyze, wordpress website
 • Writing online content, Communicating with clients

02-Sep-15

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ภาษาไทย
 • สามารถเขียนบทความรอบด้าน
 • สามารถสัมภาษณ์ และถ่ายภาพได้**

02-Sep-15

 

Applied
 • ตรวจพิสูจน์อักษรสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
 • มีความรู้ในด้านภาษาไทยดี-ดีมาก
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักภาษา

02-Sep-15

 

Applied
 • Expert in marketing, SEO, SEM, Growth hacker
 • welcome new graduated
 • Japanese company, the office is near MRT Praram 9

02-Sep-15

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

02-Sep-15

THB16k - 35k /month

Applied
 • Thai nationality
 • Experience of working previously in a marketing ro
 • SEO and content development experience useful

02-Sep-15

 

Applied
 • เพศ-ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing
 • มีความเข้าใจและความสามารถในงาน SEO, SEM

02-Sep-15

 

Applied
 • Thai nationality
 • Age not over 30 years
 • Bachelor’s degree

02-Sep-15

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in Marketing communications
 • 2+ years experience in online industry
 • Public Relations, publishing, advertisement

02-Sep-15

THB55k - 70k /month

Applied
 • Fluent in Burmese language
 • content planner
 • experience in marketing field

02-Sep-15

 

Applied
 • Experience in acquisition marketing
 • Excellent command of English
 • Experience in sales management and CRM programs

01-Sep-15

 

Applied
 • Base in Bangkok, Metropolitan Area
 • Salary Range THB​ 35​K - THB​​ 50​​K
 • Contract Opportunity With Attractive Benefits

01-Sep-15

Salary negotiable

Applied
 • Degree in journalism
 • Experience in copy-writing, journalism
 • High standards and an eye for detail

01-Sep-15

 

Applied
 • Ensure all web content are up to date and correct.
 • Copy writing, social media post, image editing.
 • Basic knowledge of HTML is preferred.

01-Sep-15

 

Applied
 • Experience in a marketing role preferred
 • Fluent in English and Thai
 • Adequate knowledge of web design

01-Sep-15

 

Applied
 • Excellent Thai & English Copywriting Skills
 • Creative & Engaging Content Marketing
 • Social Media Strategy & Online Advertising

01-Sep-15

 

Applied
 • Degree in a marketing, communications
 • Digital marketing experience
 • Excellent organizational and campaign management

01-Sep-15

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience within a marketing role
 • Support the management of social media
 • Manage the blogs for our website

01-Sep-15

THB20k - 35k /month

Applied
 • Likes to read online media for ideas
 • Assist with the production of videos
 • Creative in online media such as Facebook

01-Sep-15

THB20k - 35k /month

Applied
 • 3-5 years’ experience in Event organizer
 • Responsible for the design & copy writing
 • Create fresh ideas on event concept,event

01-Sep-15

 

Applied
 • Bachelors or Master’s degree in Marketing
 • Confident, driven and dynamic
 • Experience of media markets within the market

01-Sep-15

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any field
 • Experience on Facebook ads and content marketing
 • More than 1 years of experience in team management

01-Sep-15

Salary negotiable

Applied
 • Marketing for Successful Lifestyle Brands
 • Content Marketing & Online Advertising
 • Basic Graphic Design & Translation

01-Sep-15

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • Experience in an online content management field
 • Good Command in English

31-Aug-15

 

Applied
 • Email marketing specialist
 • Must have excellent English written skills
 • Must have basic HTML skills

31-Aug-15

THB30k - 55k /month

Applied
 • Experience in general marketing
 • 2-3 years’ experience in Marketing Communications
 • Preferred industry in the FMCG

31-Aug-15

THB45k - 55k /month

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีความรู้ในการคิด/เขียนงาน
 • สามารถคิดคำ/บทความ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • สามารถเขียนงานได้หลายแบบ เช่น บทความ คำโฆษณา ฯลฯ

31-Aug-15

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing or Communication.
 • Good interpersonal & communication skills.
 • Copy writing and digital marketing (Dreamweaver).

31-Aug-15

Salary negotiable

Applied
 • Passionate about social media and an active user
 • Ability to work well on a team and to coordinate
 • Excellent judgment when handling challenging

31-Aug-15

Salary negotiable

Applied
 • Fast Career Development
 • Working in fast pace environment
 • Extensive experience in Digital Marketing

31-Aug-15

 

Applied
 • Thai nationals only, 22 - 28 years old
 • Excellent command of English
 • Computer literacy: MS Office, SharePoint

31-Aug-15

 

Applied
 • Join a leading e-commerce company
 • Grow in a workplace with worldclass infrastructure
 • Stand a chance to become a key player in a company

31-Aug-15

Salary negotiable

Applied
 • Outstanding verbal and written communication skill
 • Passionate about social media and an active user
 • Detail-oriented and impeccably organized

31-Aug-15

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.